Nechápu, kdo přišel s myšlenkou větrání z kanalizačního potrubí? Vysvětluji, proč jsem šel jinou cestou

Nakupujte vysoce žádané zboží potřebné pro dezinfekci a ochranu!

Nakupujte vysoce žádané zboží potřebné pro dezinfekci a ochranu!

Nakupujte vysoce žádané zboží potřebné pro dezinfekci a ochranu!

Nakupujte vysoce žádané zboží potřebné pro dezinfekci a ochranu!

Kupte antivirové produkty za zvýhodněné ceny!

Nakupujte vysoce žádané zboží potřebné pro dezinfekci a ochranu!

Nakupujte vysoce žádané zboží potřebné pro dezinfekci a ochranu!

Kupte antivirové produkty za zvýhodněné ceny!

Nakupujte vysoce žádané zboží potřebné pro dezinfekci a ochranu!

Nakupujte vysoce žádané zboží potřebné pro dezinfekci a ochranu!

Kupte antivirové produkty za zvýhodněné ceny!

Nakupujte vysoce žádané zboží potřebné pro dezinfekci a ochranu!

Vlastnosti a optimalizace průmyslového čištění odpadních vod

Významná část výroby s objemovou spotřebou vody využívá vodu z útvarů povrchové vody nebo ze studní. V postupném systému technologické úpravy vody se průmyslové filtry používají k čištění vody od různých nečistot a znečišťujících látek:

  • pevné inkluze;
  • přebytek železa;
  • soli tvrdosti;
  • organické sloučeniny;
  • ropné produkty;
  • dusičnany a dusitany;
  • viry a bakterie.

Specifičnost výroby v některých případech nevyžaduje takovou hloubkovou úpravu vstupu, která je nezbytná pro následné vypouštění použité vody do kanalizace nebo otevřených vodních ploch. Opětovné použití vyčištěné odpadní vody v takových situacích je levnější než čištění odpadních vod a primární úprava vody kvůli eliminaci některých stupňů čištění. Podobnost použitého vybavení a spotřebního materiálu vám umožňuje dále snížit náklady na balení a údržbu.

Technologie čištění odpadních vod

Ve většině případů jsou moderní technologie čištění odpadních vod stejné jako při úpravě počáteční kapaliny z příjmu vody. Zvláštností odpadních vod je bodová úprava indikátorů nebo odstranění jednotlivých nečistot. V metalurgii a zpracování kovů je tedy magnetická separace široce používána k zachycení paramagnetických a feromagnetických látek. Filtrace pevných částic pomocí písku a jiných granulovaných médií je běžná pro většinu průmyslových odvětví.

Řetěz úpravy vody pro cirkulaci vody je obecně kratší než u primární úpravy. Používají se stejné destruktivní a regenerační metody, při nichž se látka buď odstraní z odpadní vody beze změny chemického složení vody, nebo vytvoří jinou sloučeninu. V některých případech je však adaptace, revize, modifikace základních technologií nevyhnutelná.

Čistírna odpadních vod

Ke zpracování odpadních vod z domácností se používají složité struktury, jejichž prvky zahrnují:

  • sedimentační nádrže, kde jsou rozptýleny suspendované částice. Ti, kteří mají vysokou měrnou hmotnost, vypadnou ve formě sedimentu. Cizí prvky, které jsou lehčí než kapalina, jdou do povrchových vrstev;

Jako stavitele mě během stavby vždy přitahují jakákoli nestandardní řešení. Ale některé z nich mi nejsou vůbec jasné.

Přátelé, ahoj všichni! Stavba mého domu jde kupředu a zároveň se musím ponořit do nových stavebních procesů.

Dalším krokem je uspořádání mého malého suterénu a především jsem se rozhodl pro něj provést normální ventilaci.

Všechny hypotéky byly provedeny předem, v základové desce

Proto by tato práce neměla způsobovat žádné zvláštní mzdové náklady. Nejvíc ze všeho mi byly položeny otázky ohledně různých možností provedení, na které jsem narazil na internetu.

Obzvláště velmi časté větrání kanalizace

Nejprve jsem se o to začal zajímat. „Pravděpodobně je to levné, jednoduché a spolehlivé“ - pomyslel jsem si, jinak proč existuje tolik příkladů této možnosti.

Ale ve srovnání se standardními ventilačními kanály jsem byl překvapen

✔ Začal jsem s cenou. Obvyklý přístup k vlastní stavbě ????.

Tolik stojí běžné šedé trubky o průměru 110 mm.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.