Co se stane, když připojuji horký vodič k neutrálnímu drátu?

Rychlý přehled pozice kohoutku na čítači nebo jímku. Vyvrtejte 12mm otvor. Nyní vložte ocas přes otvor. Umístěte druhou matici na tuto trubku, pak malý bílý plast â € œoliveâ €. Umístěte inline filtr pod dřezem. Připojte sedlo ventil do trubky studené vody.

Jak nastavíte automatický systém sprinkler?

3: 254: 59Jak nainstalovat sprinklerový systém | DIY GUIDE - YouTubeyoutubestart navrhl Clipend of Navrhovaný klipbut není zpětný backflow. A kontaminujte svou pitnou vodu pro instalaci je nainstalujete svůj sprinklermorebut ne zpětný backflow. A kontaminujte svou pitnou vodu, abyste je nainstalovali instalaci řádku sprinkler do výstupní strany ventilu. A připojte přívodní stranu k přívodu vody. Čára.

Co se stane, pokud připojujete bílý vodič k černému drátu?

Pokud vidíte obě strany spojené dohromady, znamená to, že je to spínací smyčka. Bílý vodič, který je připojen k černému drátu, nese napájení spínače. A černý drát, který je ve stejném kabelu, nese zpět, který vypínal napájení do výstupu.

jak dráždíte stropní ventilátor světlem?

1: 104: 51How k vodiči stropní ventilátor Osvětlení a stropní ventilátory Home Depot YouTubestart navrhl CloSpend of navrhovanou svítidlo pro instalaci Připojení zelených a uzemňovacích vodičů. Pak bílé dráty. Orless Light Fixture pro instalaci Připojte zelené a uzemňovací vodiče. Pak bílé dráty. Spolu. Poté připojte modré a černé vodiče ventilátory do domovů černé a červené dráty.

Jaké barevné vodiče jdou společně pro stropní ventilátor?

Připojte bílé vodiče (neutrální dráty) z ventilátoru a stropu dohromady. Připojte zelený vodič k domácímu podzemnímu drátu (měď / holý drát). Připojte černé dráty dohromady. Konečně, připojte modré dráty dohromady nebo modrý vodič k černému vodiči pro světla.

proč jsou tam 2 černé a bílé vodiče?

Každá žárovka musí mít samostatný černý a bílý vodič k napájení elektřiny na žárovku; Čím více žárovek, tím více drátů. Připojte dva černé vodiče ze svítidla na černý vodič z elektrické skříně stejným způsobem, jakým jste připojili bílé vodiče.

Co se stane, pokud připojujete nesprávné elektrické vodiče?

Ale tady je úlovek: Pokud připojujete dráty obvodů ke špatným terminálům na výstupu, výstup bude stále fungovat, ale polarita bude dozadu. Když se to stane, například lampa bude mít svou žárovku objímku spíše pod napětím spíše než malá jazýček uvnitř zásuvky.

Kde připojuji modrý vodič na stropní ventilátor?

Modrý drát z stropního ventilátoru se připojuje k druhému živému drátu ze stropu. Tento druhý drát se může lišit v barvě, ale je nejčastěji červená nebo černá. Toto připojení umožňuje napájení světel z druhého spínače. Připojte bílý uzemněný drát ze stropu na bílý vodič z ventilátoru.

Musím připojit červený vodič?

Odpověď zní je, že červený vodič je horký vodič ze samotného spínače. Jste zapojení svítidla do spojovací skříně, kde se scházejí vodiče Buku. Zapněte bílou na bílou, zem na zem a červeně na černé svítidla. Druhá konglomerace černých vodičů se nepřipojuje přímo k vašemu svítidlu.

Jak stabilizujete zábradlí schodišť?

Podívejte se pod zábradlí na šroubech, které připojují držák do madla, stejně jako šrouby, které připojují madlo ke stěně. Utáhněte libovolné šrouby šroubovákem. Vyjměte šrouby, které odmítají utáhnout ve zdi. Vložte kotvu sádrokartonu do otvoru a znovu připojte šroub.

Co se stane, pokud připojujete pozitivní vodič k zápornému drátu?

Pokud připojujete pozitivní na negativní přímo s drátem, získáte velmi nízký odporový obvod. Čím nižší odpor, tím vyšší je proud. Nazývá se zkrat.

mohu připojit zelený vodič k bílému drátu?

Zelený drát se může připojit pouze k jinému zelenému drátu a neměl by se nikdy připojit k žádnému jinému barevnému drátu. Zelené vodiče Připojte k uzemňovacímu terminálu v výstupní skříni a spusťte z výstupního boxu k pozemnímu sběrnici v elektrickém panelu.

připojit pozitivní na negativní?

Při odpojení kabelů od staré baterie odpojte nejprve negativní, pak pozitivní. Připojte novou baterii v opačném pořadí, pozitivní pak negativní. Pokud nahradíte baterii automobilu, není vždy snadné zapamatovat si objednávku, ve kterém se má odpojit a znovu připojit svorky.

Kde připojujete zelený vodič?

Zelené vodiče Připojte k uzemňovacímu terminálu v zásuvkovém boxu a spusťte na pozemní sběrnici v elektrickém panelu. Jejich primárním účelem je uzemnění elektrického obvodu a poskytnout cestu k zemi pro elektrický proud obvodu, pokud živý drát v obvodu interaguje kov jiného vodivého materiálu.

musím připojit bílý drát?

s výjimkou velmi vzácných situací, musí být připojeny všechny neutrální dráty v krabici. Neutrální je, jak proud proudí zpět na napájení, takže pokud nepřipojujete neutrální k jednomu montáži, nebude fungovat. Můžete připojit tři v jednom konektoru, pak tři v jiném, a mít spojení mezi oběma.

Můžete připojit zelený vodič k bílému drátu?

zelená označuje uzemnění elektrického obvodu. Zelený drát se může připojit pouze k jinému zelenému drátu a neměl by se nikdy připojit k žádnému jinému barevnému drátu.

Připojujete k negativním?

Při odpojení kabelů od staré baterie odpojte nejprve negativní, pak pozitivní. Připojte novou baterii v opačném pořadí, pozitivní pak negativní. €

Co se stane, pokud připojujete špatné vodiče?

Ale tady je úlovek: Pokud připojujete dráty obvodů ke špatným terminálům na výstupu, výstup bude stále fungovat, ale polarita bude dozadu. Když se to stane, například lampa bude mít svou žárovku objímku spíše pod napětím spíše než malá jazýček uvnitř zásuvky.

Mohu nainstalovat snímač pohybu do existujícího světla?

Krok 1: Začínáme Detektor pohybu vzdáleného stylu je lepší volbou. Můžete jej připojit k jakémukoli typu dekorativního upínacího zařízení "i stávající" € "a namontujte jej diskrétně na stranu. Nejtěžší část tohoto projektu může být spuštěna vodiče, které připojují senzor na svítidla.

Jak připojujete potrubí k větru?

0: 393: 32How-k připojení flex potrubí na límec - obchod s potrubím - youtubeyoutube

Jak děláte rekultivovaný dřevěný stůl?

0: 123: 18Diy regenerovaný dřevěný stůl top - youtubeyoutubestart navrhl navrhovaném klimatizovaném klimatizaci jsem používal kreg jig kapesní otvory a dřevo lepidlo pro připojení všech různých desek dohromadyMoraLoundu jsem použil kregové jig kapesní otvory a dřevěné lepidlo Pro tuto tabulku připojte všechny různé desky. Nahoře po oslnění lepidla dřeva.

Co se stane, pokud připojujete nesprávné vodiče na svítidelu?

Ale tady je úlovek: Pokud připojujete dráty obvodů ke špatným terminálům na výstupu, výstup bude stále fungovat, ale polarita bude dozadu. Když se to stane, například lampa bude mít svou žárovku objímku spíše pod napětím spíše než malá jazýček uvnitř zásuvky.

můžete vložit žárovku snímače pohybu v jakékoliv světlo?

Detektor pohybu vzdáleného stylu je lepší volbou. Můžete jej připojit k jakémukoli typu dekorativního upínacího zařízení "i stávající" € "a namontujte jej diskrétně na stranu. Nejtěžší část tohoto projektu může být spuštěna vodiče, které připojují senzor na svítidla.

Jak mohu udělat solární žárovku doma?

10 Kompletní kroky, aby se solární světlo od nuly (DIY Solar Light) koupit své produkty. Příprava IRES (Trim a řez drátů) Připojte světlo na desku. onnect obvodová deska na držák baterie. vytrhněte víko. Onnect Solární panel s obvodovou deskou. Lue - všechny díly dohromady. Nástroj přepínače.

Jak si uděláte rustikální dřevěný stůl top?

0: 123: 18Diy regenerovaný dřevěný stůl top - youtubeyoutubestart navrhl navrhovaném klimatizovaném klimatizaci jsem používal kreg jig kapesní otvory a dřevo lepidlo pro připojení všech různých desek dohromadyMoraLoundu jsem použil kregové jig kapesní otvory a dřevěné lepidlo Pro tuto tabulku připojte všechny různé desky. Nahoře po oslnění lepidla dřeva.

Jak využije okruh země?

Připojte vodič horkého obvodu do "horkého" nebo "zatížení" šroubový terminál na jističi GFCI pomocí šroubováku. Připojte drát neutrální obvodu do "neutrální" šroubové svorky na jističi GFCI. Připojte bílou neutrální vodič GFCI křídlový bílou neutrální drát na neutrální sběrnici na servisním panelu.

mohu spojit červené a černé dráty dohromady stropní ventilátor?

Připojte zelený vodič k domácímu podzemnímu drátu (měď / holý drát). Připojte bílé dráty dohromady a zajistěte maticí drátu. Připojte červený vodič ve stropě na černý vodič v lehké sadě a černý vodič ve stropě na černý vodič ventilátoru. Zapněte napájení a otestujte ventilátor.

Potřebujete speciální zapojení pro stropní ventilátor?

Připojte elektroinstalaci motoru ventilátoru typicky, to vyžaduje připojení černé k černé (â € œhotâ) dráty a bílé až bílé (â € œneutralâ €) dráty. Pokud má ventilátor holé měděné nebo zelené izolační drát, připojte to ke stávajícímu zemnicímu drátu a připojte se jak k kovové elektrické krabici.

Jak mám stavbu malý vodopád v mém dvorku?

0: 167: 26Jak vybudovat vodopád dvorku - youtubeyoutubestart navrhovaného spínače navrhovaného klipu jeden ze dvou velkých panelů na zemi a rovnoměrně distribuovat a spojit čtyři smallmoreplace jeden ze dvou velkých panelů na a rovnoměrně distribuovat a připojit čtyři malé panely podle obrázku. Připevněte druhý velký panel na opačné straně první.

Jak připojujete elektrický plot do Energiser?

Připojte izolovaný kabel ze zemního systému na poloviční výkon (žlutá) na Energizer. Připojte vedení od negativních pulzních vodičů na zemní svorku (zelená) na Energizer. Připojte vedení z pozitivních pulzních vodičů na plný výkonový terminál (červená) na Energizer.

Jak se senzory pohybu připojují k existujícím světlu?

Spusťte vodiče do svítidla a zašroubujte detektor pohybu do svítidla. Připojte horký vodič z domu k detektoru pohybu černý, červený vodič k horkému drátu (černý v USA) světla a spojit neutrální dráty dohromady. Podle potřeby upravte citlivost, stiskněte jej vše a zavolejte ho.

Jak se připojit solární panely do vašeho domu?

Připojte solární panely buď přímo do napájecího měniče a poté jej připojte k domácí mřížce, nebo připojte měnič k baterii a pak do síťové sítě. Tento výkonový měnič převádí sluneční energii do energie, která je spotřební doma.

Jak nainstalujete pec sami?

Instalace pece: Step-by-StepSTEP 1: Vyberte si pec a vyberte místo pro instalaci. Krok 2: Rozhodněte se, kde se vaše potrubí a odvod spustí. Krok 3: Připojení k potrubnímu systému. Krok 4: Připojte odvzdušňovací trubky. Krok 5: Připojte dodávky plynu. Krok 6: Připojte elektrické napájení. Krok 7: Připojte odtok kondenzátu.

může být připojen toaletní odtok do sprchového odtoku?

Váš sprchový kout se může připojit k záchodu, ale nemůže se připojit k paži. To znamená, že sprchové připojení bude muset být vyrobeno po proudu od toaletního otvoru.

Jak nainstalujete vodní linku chladničky?

push-to-connect armatury a konektorySstep 1: Plán vodní dráhy "Krok 2: Odřízněte vodu" Krok 3: Klepněte na přívod vody "Krok 4: Spusťte trubku" Krok 5: Připojení Vodní vedení do zadní části chladničky "Krok 6: Připojte vodovod na přívodní ventil" Krok 7: Zkontrolujte připojení "

Jak mohu připojit vodní linku do mé PVC Ice Maker?

1: 335: 03Connecting CPVC nebo PVC na výrobu ledu - YouTubeyoutubestart navrhl CLOPSPRECTED CLOPED CLIPAND, co děláte, je jen posunout to přes měděnou trubici. No, dáte to jeden na první the tehdyMoreand, co děláte, je jen posuňte to přes měděnou trubku. No, dáte to první první, pak to zasuňte. A ukážu vám, jak se připojit k minutě to jde vpravo.

Jak mohu připojit vodní linku do mé keyurig?

2: 103: 30How připojit vodní linku k vašemu Keurig Coffee Maker na YouTube

Kolik 14 vodičů můžete vložit do drátu?

Žlutá matice křídla běžně používaná pro připojení 2 # 14 nebo 2 # 12 vodičů. Tan Twister běžně používaný pro připojení 2 až 3 # 14 nebo # 12 vodičů. Červená matice křídla běžně používaná pro připojení 3 až 4 # 14 nebo # 12 vodičů nebo 3 # 10.

mohu připojit bosch myčku do horké vody?

Můžete připojit svou myčku do teplé vody do 60 ° C. Vezměte prosím na vědomí pokyny v návodu k instalaci. Více tipů najdete zde připojit myčku zde.

mohu připojit myčku na teplou vodu?

Je možné připojit myčku do zásobování teplé vody. Maximální doporučená teplota je 60 ° C. Pokud je horká voda pochází z alternativního zdroje energie (e.. Solární panely), používat zásobování teplé vody ke snížení spotřeby energie.

je kámen silnější než dřevo Valheim?

Stone je zjevně silnější než dřevo, a to počítá pro celou strukturální integritu, i když je postavena na jeho maximální výšku. Stojí za zmínku, že kamenné podlahy mohou být umístěny pouze na úrovni země a nemohou se připojit k jiným kamenným podlahám ve způsobu připojení dřevěných podlah.

mohu otevřít garážové dveře genie s mým iphone?

Genie aladdin Connect App a Dveřní řídicí modul dělá vaše garážové dveře otvírák pracovat pro vás, kdekoli a kdykoliv. Aplikace Aladdin Connect je k dispozici pro zařízení iOS a Android, synchronizaci telefonu nebo tabletu na řídicí modul dveří.

Jak mohu klepnout na vodní linku chladničky?

push-to-connect armatury a konektorySstep 1: Plán vodní dráhy "Krok 2: Odřízněte vodu" Krok 3: Klepněte na přívod vody "Krok 4: Spusťte trubku" Krok 5: Připojení Vodní vedení do zadní části chladničky "Krok 6: Připojte vodovod na přívodní ventil" Krok 7: Zkontrolujte připojení "

Jak instalujete hydroponiku?

Příprava hydroponického systému pro držení již klíčícího semene spodní nádrže. čerpadlo v nádrži. horní zásobník. To v květináčích na horním podnose. Čerpadlo na hlavní zavlažovací trubku. Onnect hlavní zavlažovací trubku k kapilárním hadičkovi a sušičům.

Kde připojujete zemní drát?

2: 478: 56how pro připojení podzemních vodičů - youtubeyoutube

Jak připojujete nízkonapěťové vodiče?

0: 001: 58LOW Napětí: Jak připojit nízkonapěťový drát - Youtubeyoutubestart navrhl Clipend of Navrhovaný Clipfirst chcete zrušit drát asi půl palce. Budu sestavovat dráty twist wiremorefirst, který chcete provést drát asi půl palce. Budu sestavovat dráty otočit drát ve směru hodinových ručiček. Směr Vraťte zpět, abyste si přetrvávali přebytečný drát, položte matici drátu.

Mohu připojit LED přímo na baterii?

Nikdy nepřipojujte LED přímo na baterii nebo napájení, protože LED pravděpodobně bude zničena nadměrným proudem procházejícím. Rezistor je vhodný pro většinu LED diody, pokud je napájecí napětí 12V nebo méně. Nezapomeňte připojit LED správnou cestu.

Jak mohu nainstalovat pop-up zavlažovací systém?

2: 104: 51paul Munns - Jak nainstalovat vyskakovací systém Sprinkler System - Youtubeyoutubestart navrhovaného Cliped Compued Clipthe způsob, jak připojit sprinkler k hlavní linii je použít jeden z těchto poly armatur. Tyto polymorethe způsob, jak připojit sprinkler k hlavní linii, je použít jeden z těchto poly armatur. Tyto poly armatury mají na jednom konci housky a závit. Takže můžeme šroubovat sprinkler na poly armatu.

Jak vytvoříte banner stojan instruktables?

Dva koncové uzávěry pro 3palcový PVC. TEP 1: Vyjměte PVC trubku. Krok 2: Sestavte první dvě nohy základny. Krok 3: Připojte nohy k 5cestnému odpališti. Krok 4: Připojte další dvě kousky nohou. Krok 5: Sestavte svislý řez stojanu. Krok 6: Přidejte svůj banner. Krok 7: Demontáž na skladování. 5 komentářů.

Mohu sedmikráska řetězu elektrické zásuvky?

můžete sedmikráskovou řetězec gfi stejně jako pravidelná nádoba s jedním rozdílem. Příchozí vodiče se musí připojit k terminálům "řádku", zatímco odchozí vodiče se musí připojit k "zatížení"

Jak rewire lampu se dvěma zásuvkami?

První krok je demontáž lampy. Vyjmout tři délky drátu lampy na požadovanou délku. Spusťte šňůry lampy přes základnu lampy a z umístění žárovky. Připojte zásuvky lampy do šňůry lampy. Připojte vodiče lampy uvnitř skříně lampy s drátěnými maticemi.

Jak nainstalujete potrubí?

Jak připojit potrubí WorkStep 1: Krimep jeden konec. Krok 2: Vložení potrubí na další kus. Krok 3: páska švy. Krok 4: Zašroubujte kusy dohromady. Krok 1: Připevněte S-stoupky. Krok 2: Vyrovnejte kusy. Krok 3: Připojte kusy. Krok 4: Připravte si pohony.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.